Grupa liczy 25 dzieci, wśród których jest 10 dziewczynek i 15 chłopców.  

Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno  podczas zabaw jak i zajęć. Motylki bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane  w sali przedszkolnej, jak i na placu zabaw. 

W tym roku Motylki realizują dwa duże Projekty Edukacyjne („Co jest pod ziemią? Co jest nad ziemią?” – I semestr oraz „W świecie ciszy i ciemności” – II semestr). 

Motylki chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie, uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne  w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. 

Uczęszczamy chętnie na różne zajęcia dodatkowe (tańce, karate, piłka nożna), mamy rytmikę, gimnastykę korekcyjną oraz jęz. angielski i hiszpański. Jesteśmy wyjątkowo utalentowaną grupą, chętnie śpiewamy i tańczymy, śmiało występujemy też na wszystkich przedstawieniach i uroczystościach. 

Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci poszerzają wiedzę , rozwijają swoje umiejętności. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie- wkroczenie w świat liter i liczb. 

Od tego roku uczymy się grać na flażoletach z panią Moniką, naukę gry będziemy kontynuować w roku następnym. Na Jasełkach i przedstawieniu z okazji Dnia Babci i Dziadka mogliśmy zaprezentować pierwsze utwory.