Lista dzieci przyjętych

 

 

 

Ważna informacja!

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji publikujemy listę dzieci zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz przesuniętych do innych placówek.

Jednocześnie przypominamy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobligowani do potwierdzenia woli kwalifikacji do przedszkola.
W tym celu należy pobrać specjalny formularz deklaracji – potwierdzenia woli, który jest dostępny na stronach Wydziały Oświaty w zakładce “Nabór”.
Potwierdzenia woli należy dokonać do 16.04 br , w przeciwnym razie niedokonanie tego będzie jednoznaczne z rezygnacją z uczęszczania do przedszkola. Podpisany formularz potwierdzenia woli należy wysłać na adres naszej placówki listownie, bądź na adres mailowy przedszkola (zeskanowany i podpisany formularz) lub przynieść go osobiście i wrzucić do skrzynki umieszczonej w przedsionku przedszkola, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Informacja dot. rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 UWAGA RODZICE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Informujemy, że rekrutacja do:

  • przedszkoli,
  • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  • klas pierwszych szkół podstawowych

rozpocznie się 4 marca 2019r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego (NABÓR). Szczegółowe terminy rekrutacji oraz zasady (kryteria) zostały podane w “Informatorze dla Rodziców”.