Opłaty za przedszkole i zniżki w opłatach 2020/2021

Opłata stała za przedszkole

8-13 –  0 zł…z….

6-8 i 13 – 17 za każda rozpoczętą godzinę 1,14zł

Mają  Państwo elektroniczną kartę  obecności dziecka, którą trzeba odbić po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola i po odebraniu dziecka – jest to sposób obliczania odpłatności za przedszkole. Za obecność dziecka w przedszkolu zapłacą Państwo w październiku. Dostaną Państwo kod/ do systemu IPrzedszkole gdzie znajdą Państwo kwoty do zapłaty. Jeśli nie odbiją Państwo karty rano albo po południu opłata naliczana jest albo od 6 albo do 17

opłaty muszą być wnoszone w takiej kwocie jak jest naliczona nie zaokrąglamy i wpłacamy na 2 konta

żywienie 71 1020 4027 0000 1902 1512 4988

opłata za pobyt w przedszkolu 40 1020 4027 0000 1902 1512 4966

Prosimy w przelewach podawać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA a nie rodzica ponieważ czasem różnią się i mamy problem z dopasowaniem wpłaty do dziecka

 

opłaty za przedszkole muszą być wnoszone do 10  każdego miesiąca nie mogą być później,

3/ informacje ,że za zwłokę w uiszczaniu odpłatności naliczane zostaną odsetki w wysokości odsetek ustawowych

4/ opłata za żywienie może ulec zmianie ( jeśli podniosą się ceny towarów w ciągu roku )

 

Opłata za jedzenie 8,00 – dziennie uzależnione od cen żywności

Rada Miasta ustaliła zasady całkowitego oraz częściowego zwolnienia z opłaty za przedszkole ( nie za żywienie).

  • Zwolnienia z opłat za przedszkole są możliwe jedynie na wniosek rodzica, który jest zobowiązany przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

Obniżenie wysokości opłaty za przedszkole o 50 %    

  • Za drugie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego stosujących zasady uchwały przedszkolnej, korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.
  • Gdy na dziecko przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny

Nie pobiera się opłaty za przedszkole

  • Za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny.
  • Za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli korzysta troje dzieci z tej samej rodziny.

Nie pobiera się opłaty za przedszkole

  • Bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku, gdy rodzic wychowuje, ma na utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym czworo i więcej dzieci (jeśli pełnoletnie, to tylko pobierające naukę i nie dłużej niż do 24 roku życia).