Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
Adres:
Św. Antoniego 42
61-359 Poznań
Telefon: 61 872 10 50

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PPP7 informacja  ze strony.

1.Diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.

Nadal stacjonarnie diagnozujemy dzieci/uczniów potrzebujących pomocy w różnorodnych trudnościach: rozwojowych, edukacyjnych i emocjonalno-społecznych. W celu umówienia się na diagnozę do właściwego specjalisty, prosimy o kontakt z sekretariatem poradni. Zostaniecie Państwo pokierowani do odpowiedniego psychologa czy pedagoga, który współpracuje ze szkołą/przedszkolem dziecka. Pracujemy w reżimie sanitarnym w trosce o Państwa rodzinę i naszych pracowników.

TELEFON WSPARCIA psychologiczno-pedagogicznego – 691 199 955

Wsparcia pod tym numerem udzielamy w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 12.00-17.00

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, jeśli potrzebujecie Państwo lub Wasze dzieci – rozmowy, konsultacji, porady, informacji, pokierowania do specjalistycznej pomocy.

Uwaga! Pod tym numerem dyżurują wszyscy nasi specjaliści – nie jest to zatem telefon zaufania ani interwencji kryzysowej.

Dyżur Dyrektora Poradni

Dyrektor poradni dyżuruje dla Was w każdą środę w godz. 15.00-17.30

Podczas dyżuru można:

– skorzystać z konsultacji,

– wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji czy współpracy z poradnią,

– złożyć dokumenty na Zespół Orzekający.

Zapraszam do kontaktu – Magdalena Rudzińska

Konsultacje i porady, bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Psycholodzy/Pedagodzy szkolni, Nauczyciele,

Wszyscy nasi specjaliści udzielają na bieżąco wsparcia w problemach dzieci i młodzieży oraz ich rodzin poprzez:

Indywidualne konsultacje i porady (na terenie poradni, szkół i przedszkoli; telefoniczne).

Spotkania w celu ustalenia strategii pomocy i wsparcia (na terenie poradni, szkół i przedszkoli).

Spotkania interwencyjne (na terenie poradni, szkół i przedszkoli).

Spotkania o charakterze mediacyjnym (na terenie poradni, szkół i przedszkoli).

Spotkania w ramach sieci współpracy psychologów/pedagogów/logopedów szkół i przedszkoli (na terenie poradni, online).

Inne spotkania (według potrzeb).

Zajęcia terapeutyczne

Terapia i wsparcie psychologiczne –  (w problemach emocjonalnych, okresu adolescencji, dotyczących relacji społecznych i innych):

mgr Izabela Danielewicz

mgr Grażyna Kołdyka

mgr Agnieszka Koperska-Figaj

mgr Paulina Muszyńska-Kubiak

mgr Aldona Paprzycka

mgr Anna Pisula

mgr Daniela Szrejter

mgr Marlena Tadzik

mgr Dorota Wojtkowska

Nasi psycholodzy udzielają wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w ramach przydzielonych placówek.

Wsparcie w problemie uzależnienia (uzależnienia od alkoholu, narkotyków, gier, internetu itp.) – konsultacja z terapeutą uzależnień:

mgr Anna Pisula

Wsparcie dziecka i rodzica w sytuacji rozstania

mgr Anna Pisula

Terapia pedagogiczna – usprawnianie umiejętności pisania, czytania i liczenia:

mgr Mariola Jankowska

mgr Dorota Madalińska

mgr Alina Szymaniak

mgr Dorota Wojtkowska

Terapia logopedyczna:

mgr Magdalena Najs

mgr Dorota Madalińska

Terapia Biofeedback:

mgr Grażyna Kołdyka

mgr Daniela Szrejter

Zajęcia warsztatowe:

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów (na terenie poradni/online):

mgr Anna Pisula

dr Marcin Hermanowski

W celu zgłoszenia dziecka na w/w zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

Zajęcia profilaktyki uzależnień (na terenie szkół/online):

mgr Anna Pisula

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy Pedagoga/Psychologa szkolnego o kontakt telefoniczny z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

Zajęcia dla rodziców dzieci 6-letnich w zakresie gotowości szkolnej (na terenie szkół i przedszkoli/online)

mgr Agnieszka Koperska-Figaj

mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia potrzeby realizacji w/w zajęć i ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny Dyrektora Przedszkola/Szkoły z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

Grupy wsparcia:

Grupa wsparcia dla dzieci z klas I-VI oraz

Grupa wsparcia dla dzieci z klas VII+

mgr Anna Pisula

mgr Izabela Danielewicz

W celu zgłoszenia dziecka na w/w zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

Grupa wsparcia dla rodziców

mgr Anna Pisula

mgr Izabela Danielewicz

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniach grupy prosimy o kontakt telefoniczny z p. Anną Pisulą, prowadzącą.

Coaching dla rodziców i nauczycieli:

Indywidualne spotkania coachingowe dla rodziców w zakresie wspierania obszaru relacji rodzinnych i obszaru systemu wychowawczego,

mgr Magdalena Rudzińska

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w sesjach prosimy o kontakt telefoniczny z p. Magdaleną Rudzińską, prowadzącą.

E-mail: poradnia7@op.pl