Programy dydaktyczne, z których korzystamy w roku szkolnym 2021-22:

„W kręgu zabawy” – Jadwiga Pytlarczyk
„Z piosenką od malucha do starszaka” Iwona Walczak
„Przyroda i ja” Jadwiga Rakowska
„Zdrowy Przedszkolak” Monika Dudziak
„Przedszkolak koduje” Małgorzata Nowak