„SOS rodziny”

Instytucje ,do których mogą zwrócić się rodzice/opiekunowie prawni, w przypadku problemów życiowych, wychowawczych i edukacyjnych:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7

Św. Antoniego 42

61-359 Poznań

tel. 61 872 10 50

poradnia7@op.pl 

http://www.poradnia7.poznan.pl

 

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom w zakresie :

– wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym;

– terapii logopedycznej;

– trudności w nauce;

– problemow wychowawczych i emocjonalnych;

– profilaktyki i psychoedukacji .

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Garbary 97/8

61-757 Poznań

tel. 61 855 22 70

sekretariat@kopd.poznan.pl

http://www.kopd.poznan.pl/

 

Oferta jest adresowana do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy emocjonalnej , fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki.

Misją stowarzyszenia jest:

– ochrona praw dziecka poprzez budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny oraz przeciwdziałanie

krzywdzeniu dzieci i jego skutkom;

– TKOPD jest organizacją pozarządową , nie przynoszącą zysków. Działalności Komitetu jest apolityczna i ma charakter służby społecznej, chroniącej dziecko przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów;

– Głównym celem jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie;

– Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla dzieci , młodzieży i ich rodzin i opiekunów.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Piastowskie 81

61-159 Poznań

61 872 36 00, 61 872 36 01

61872 36 02,  61 872 36 11

 

Filia prowadzi działalność na obszarze objętym administracyjnie przez Jednostkę Pomocniczą Nowe Miasto

Urzędu Miasta Poznania .

 

Niebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Telefon : 0 800 120 002 ( płatny pierwszy impuls)

61 864 21 26

 

Oferta telefonu Niebieska Linia skierowana jest do:

– osób doznających przemocy w rodzinie;

– osób stosujących przemoc wobec bliskich;

– świadków przemocy domowej .

 

Do zadań telefonu Niebieska Linia należy:

– udzielanie wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym;

– poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

– edukacja w zakresie zjawiska przemocy i alkoholizmu;

– interwencje w odpowiednich instytucjach;

– motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zielona 8

Poznań 61-851

sekretariat@pcpr.poznan.pl

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw:

poniedziałek 8:00 – 16:00

wtorek-piątek 7:30 – 15:30

 

Służą pomocą psychologiczną , prawną , finansową dla osób z terenu powiatu poznańskiego .

Wspomagają finansowo niepełnosprawnych, usamodzielniającą się młodzież i rodziny zastępcze z terenu powiatu poznańskiego.