• język  angielski
  • rytmika
  • plastyka
  • flażolety
  • gimnastyka korekcyjna